منشور اخلاقي كاركنان گروه مالي خوارزمي

سپاس خداوند بزرگ را كه توفيق حضور در عرصه خدمت به ايران اسلامي را عنايت فرموده تا در مسير رشد و تعالي گام برداريم.
ما كاركنان گروه مالي خوارزمي
1.  معتقديم شكل گيري شركت سرمايه گذاري خوارزمي حاصل هويت و آرمان مشترك همكاران آينده نگر شاغل و بازنشسته شبكه بانك صادرات در راستاي تلاش جمعي براي رشد و ارتقاي نظام مالي كشور ايران اسلامي بوده و بيش از هر چيز قدردان پيشينيان در غرس اين نهال نوپا و عينيت بخشيدن به اين آرمان مشترك هستيم .
2.  هم پيمان شديم كه براي نزديك شدن به رسالت امنيت سرمايه گذاري و ارزش آفريني روز افزون براي نسل هاي حال و آينده سهامداران شركت تلاش نماييم .
3.  حسن اعتماد تمامي سهامداران را ارزشمندترين سرمايه شركت دانسته خود را پاسدار منافع و حقوق قانوني آنها و متعهد به تلاش صادقانه براي ارزش آفريني و ايجاد در آمدهاي پايدار و ماندگار براي آنان مي دانيم .
4.  معتقديم با اتكا به اعتماد سهامداران و تلاش بي وقفه خود شركت سرمايه گذاري خوارزمي به مأمنی براي سهامداران فعلي و ثروتي دايم التزايد براي آينده گان تبديل مي گردد. و به كوشش خود در مسير خلق نمادي جاودان در عرصه صنعت سرمايه گذاري گام بر ميداريم .
5.  خود را متعهد به پاسداري از كرامت انساني و سرمايه هاي خرد و كلان سهامداران مي دانيم لذا سرمايه گذاري اخلاقي در دارايي هاي با كيفيت و فرصت شناسي هوشمندانه متكي بر توان كارشناسي و تجارب تخصصي را سرلوحه تلاش روز افزون خود قرار مي دهيم .
6.  خود را متعهد مي دانيم در جهت پيشبرد اهداف و آرمان هاي شركت ضمن ارج نهادن به كرامت انساني و رعايت انصاف وقت شناسي ، انضباط ،‌قانون مداري ، پاسخگويي و جديت در تلاش شيوه هاي اخلاقي و سرمايه گذاري را تحت نظر قرار دهيم .
7.  خود را متعهد مي دانيم بنا بر حسن مسئوليت پذيري خود با اطلاع رساني مناسب و ايجاد تعامل اثر بخش با سهامداران و قانون گذاران پاسخگوي مسئوليت هاي اخلاقي و حرفه اي خود باشيم .
8.  معتقديم انتقادها و پيشنهادهاي سهامداران برگرفته از حس مشترك توفيق طلبي خانواده سهامداران و كاركنان شركت هاي گروه خوارزمي است كه فرصت رشد و ارتقاي بيشتر را فراهم مي آوردو همواره در تلاش براي بهره جويي از اين فرصت ها گام بر مي داريم .
همواره يكپارچكي و استحكام در جهت پاسداري از اين ميراث جاودان و پيشبرد اهداف عاليه اين مجموعه انساني و انتظارات آگاهانه سهامداران را مد نظر قرار داده ايم و در اين مسير چشم نياز به عنايت خالق يكتا داريم.


دسترسی سریع

سهامداران

درباره خوارزمی

:: آخرین صورت وضعیت پورتفوی
:: اطلاعات روزانه سهام :: پورتال سهامداران :: صندوق سرمایه گذاری :: تاریخچه شرکت :: ساختار سازمانی :: منشور اخلاقی :: شرکت های وابسته :: ترکیب سهامداران
Tel : 021 - 66485908                 Fax : 021 - 66485854
www.kharazmi.ir                               info@kharazmi.ir
تمامی حقوق متعلق است به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط پـارس فنـاوران