درباره خوارزمی

دارای سرمایه 12/500 میلیارد ریال
جزء 50 شرکت فعال در بازار
حائز رتبه 38 در میان 421 سهام بورسی و فرابورسی
فعال در حوزه های برق، نفت، گاز و پتروشیمی، بانکداری، واسطه گری مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع ساختمان، دارویی، بیمه، معدن و صنایع معدنی، بازرگانی و سایر بازارهای کسب و کار

بیشتر