Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

درباره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه گذاری خوارزمي در سال 1376 با سرمايه 100 ميليارد ريال بصورت سهامي خاص به ثبت رسيده و در سال 1384 با هدف ايجاد، توسعه و مشاركت در انواع طرح هاي سرمايه گذاري به سهامي عام تغيير يافته است. در ادامه اطلاعات بیشتری را در مورد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی کسب نمائید :