Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

Kharazmi Investment Group

خوارزمی اینوستمنت

banner

خوارزمی اینوستمنت(سهامی خاص)


تاریخچه خوارزمی اینوستمنت(سهامی خاص)

مهمترین دستاوردهای شرکت:
افزایش سرمایه متناسب با افزایش حجم فعالیت های بازرگانی
رشد و ارتقاء کیفیت سودآوری

برنامه های آتی شرکت:
توسعه فعالیتهای بازرگانی در سطح بین الملل

موضوع فعالیت خوارزمی اینوستمنت(سهامی خاص)

خدمات و معاملات در امور بازرگانی و تجارت و خرید و فروش کالا و اجناس مجاز بازرگانی شامل ابزارهای کشاورزی، کودهای شیمیایی، کود و خوراک ارگانیک گیاهان، ماشین های کشاورزی، آهن آلات، محصولات غیر فلزی و ... 

شناسنامه شرکت

درصد مالکیت گروه خوارزمی: 100% 
مجموع دارایی ها: 278,161 میلیون ریال
سرمایه: 2,500,000 درهم 

اطلاعات تماس خوارزمی اینوستمنت(سهامی خاص)

آدرس: دوبی